Sprawdziany do gwintów rurowych

Ikona aplikacji

Zaprojektuj sprawdzian do gwintu rurowego ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie oraz odpowiadające mu przeciwsprawdziany. Oblicz wymiary graniczne sprawdzianów, określ ich tolerancje, odchyłki oraz dopuszczalne zużycia.

Zgodnie z:

  • PN‑EN ISO 228‑2:2005
  • PN‑EN ISO 228‑1:2005

Poprawny XHTML 1.1 Poprawny CSS