Sprawdziany do gwintów

Ikona polskiej wersji językowej English version icon
Ikona aplikacji

Zaprojektuj sprawdzian do gwintu metrycznego oraz odpowiadające mu przeciwsprawdziany. Oblicz wymiary graniczne sprawdzianów, określ ich tolerancje, odchyłki oraz dopuszczalne zużycia.

Zgodnie z:

 • PN‑ISO 1502:1998
 • PN‑ISO 965‑1:2001
 • PN‑ISO 965‑3:2001
 • PN‑ISO 724:1995
 • PN‑ISO 261:2001
Ikona aplikacji

Zaprojektuj sprawdzian do gwintu trapezowego oraz odpowiadające mu przeciwsprawdziany. Oblicz wymiary graniczne sprawdzianów, określ ich tolerancje, odchyłki oraz dopuszczalne zużycia.

Zgodnie z:

 • DIN 103‑9:1985
 • PN‑ISO 2903:1996
 • PN‑ISO 2903/Ak:1996
 • PN‑ISO 2904+A:1996
 • PN‑ISO 2902:1996
Ikona aplikacji

Zaprojektuj sprawdzian do gwintu rurowego oraz odpowiadające mu przeciwsprawdziany. Oblicz wymiary graniczne sprawdzianów, określ ich tolerancje, odchyłki oraz dopuszczalne zużycia.

Zgodnie z:

 • PN‑EN ISO 228‑2:2005
 • PN‑EN ISO 228‑1:2005

Poprawny XHTML 1.1 Poprawny CSS