Nasze aplikacje

Sprawdź jak szybki i wygodny może być proces projektowania z wykorzystaniem naszych programów.
Gwinty
Oblicz wymiary gwintów metrycznych, trapezowych i rurowych, a także ich tolerancje, odchyłki oraz wymiary graniczne.
Dostępne gwinty:  M, Tr, G, R, Rp, Rc
Sprawdziany do gwintów
Zaprojektuj sprawdzian do gwintu metrycznego lub trapezowego oraz odpowiadające mu przeciwsprawdziany. Oblicz wymiary graniczne sprawdzianów, określ ich tolerancje, odchyłki oraz dopuszczalne zużycia.
Dostępne sprawdziany:  M, Tr, G
Sprawdziany do wałków i otworów
Zaprojektuj sprawdzian do wałków lub otworów oraz odpowiadające mu przeciwsprawdziany. Oblicz wymiary graniczne sprawdzianów, określ ich tolerancje, odchyłki oraz dopuszczalne zużycia.
Tolerancje
Oblicz wymiary graniczne, odchyłki oraz tolerancje wałków i otworów o wymiarach nominalnych do 3150 mm.
Jednostki miar
Konwertuj jednostki miar kilkudziesięciu wielkości fizycznych. Przeliczaj ponad 280 jednostek!